Με την υπ’ αριθμ. 361/2021 Απόφαση του Δημ. Συβουλίου επαναπροκηρύσσεται η εκδήλωση ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη χριστουγεννιάτικη αγορά κατά τηνδιάρκεια της «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗΣ 2021-2022» 8 θέσεων, όπως παρακάτω.

Οι θέσεις που επαναπροκηρύσσονται για συμμετοχή στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν ΕΝΤΟΣ του Δημοτικού Κήπου στους ξύλινους οικίσκους είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Πίτες παραδοσιακές, σφολιατοειδή, πιροσκί, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα

(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 3.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3. Παραδοσιακό Δραμινό Ρόδι (Χυμός)

(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 1.500€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5. Αποξηραμένες ενεργειακές υπερτροφές, ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, βότανα

(1) Μία έγκριση–Θέση–Θέσεις, Τέλος: 2.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7. Χειροποίητα αρωματικά είδη (σαπούνια & αρώματα)

(1) Μία έγκριση-Θέση, Τέλος: 1.500€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 8. Καφέδες, τσάι, σοκολάτες, σαλέπι, νερό, αναψυκτικά, χυμοί, τοπική μπύρα

(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 3.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 12. Καραμελωμένοι ξηροί καρποί

(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 2.000€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 14. Χειροποίητα αναμνηστικά προϊόντα Δράμας – Ονειρούπολης

(1) Μία έγκριση–Θέση, Τέλος: 2.000€

Οι εγκρίσεις συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά, που θα διατεθούν σε όσους αναδειχθούν δικαιούχοι και θα δραστηριοποιηθούν ΠΕΡΙΞ του Δημοτικού Κήπου είναι οι

εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1. Κάστανα

(2) Δύο εγκρίσεις-Θέσεις, Τέλος: 500€

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2. Ποπ κορν, μαλλί της γριάς

(2) Δύο εγκρίσεις–Θέσεις, Τέλος: 500€

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους ορίζεται από 25 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη έως και 26 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή στις 14:00.

Πληροφορίες: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ν’ απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δήμο Δράμας στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης στο τηλέφωνο: 2521350686, για την προμήθεια του εντύπου της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και από το site του Δήμου Δράμας (https://dimos-dramas.gr).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

  1. Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας (από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας του πωλητή-φυσικό ή νομικό πρόσωπο). Όταν πρόκειται για εταιρίες ή συνεταιρισμούς κλπ τότε προσκομίζεται καταστατικό και πρακτικό ορισμού νομίμου εκπροσώπου.
  2. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας με τις μεταβολές από το ΤΑΧΙS και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας, και βεβαίωση (ο αριθμός) της ταμειακής μηχανής (πρόσφατα).
  3. Δελτίο ταυτότητας ή διαβατηρίου κατά περίπτωση.
  4. Άδεια υπαιθρίου εμπορίου.
  5. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων–ποτών Πιστοποιητικό Υγείας σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/4.4.2012 (Β ́1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Η γνησιότητα (υπογραφή) της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης γίνεται παρουσία δημοτικού υπαλλήλου του Γρ. 112 του Δ. Δράμας. Σε απουσία του ενδιαφερομένου πωλητή η κατάθεση γίνεται με εξουσιοδότηση.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Δήμου Δράμας καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία θα προσκομίζονται σε κλειστό φάκελο.

Μετά την υποβολή των αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας ελέγχου θα εκδοθεί κατάλογος συμμετεχόντων για την Χριστουγεννιάτικη Υπαίθρια Αγορά, ο οποίος θα αναρτηθεί στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Δράμας, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και κατόπιν να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση θα κοινοποιηθεί στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.

Η είσπραξη του ανωτέρω τέλους θα γίνεται πριν την έκδοση της έγκρισης συμμετοχής είτε στο Ταμείο του Δήμου Δράμας είτε με κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό του Δήμου (όπου πρέπει να αναγράφονται η αιτιολογία και τα πλήρη στοιχεία του αιτούντα). Για τη χορήγηση της έγκρισης συμμετοχής απαραίτητη θα είναι η προσκόμιση του διπλότυπου είσπραξης από το Ταμείο του Δήμου Δράμας και η βεβαίωση μεταβολής από την οικεία Δ.Ο.Υ/Δήλωση υποκαταστήματος όπου προβλέπεται και απόδειξη της ταμειακής μηχανής που θα χρησιμοποιηθεί στην υπαίθρια αγορά.