Από 7/6/2021 επαναλειτουργεί το ΚΔΑΠ Καλού Αγρού με τις παρακάτω ώρες λειτουργίας:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 5 μ.μ έως τις 9 μ.μ

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 25/6//2021 το ωράριο διαμορφώνεται ως εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ έως τη 1 μ.μ.

 

Δικαίωμα εγγραφής – Εγγραφή παιδιών

 

Στο Κ.Δ.Α.Π. εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφρός μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει το Κ.Δ.Α.Π., χωρίς να αποκλείεται η περίπτωση εγγραφής παιδιών που διαμένουν σε όμορη περιοχή, και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις ή στην περίπτωση που με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

1. Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

4. Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ:

Οι εισφορές αφορούν παιδιά, τα οποία θα συμμετέχουν στο Κ.Δ.Α.Π και δεν κατέχουν επιταγή εισόδου(voucher) στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το ύψος των καταβαλλόμενων εισφορών μηνιαίως, από τους γονείς των φιλοξενούμενων παιδιών στο ΚΔΑΠ για το σχολικό έτος 2020-2021., ως ακολούθως:

1. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 10.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 15,00 €.

2. Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 10.001,00 € έως 20.000,00 € θα καταβάλλονται μηνιαίως 20,00 €.

3.Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 € και άνω θα καταβάλλονται μηνιαίως 25,00 €.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται τις εργάσιμες ημέρες στον χώρο του ΚΔΑΠ (Δημοτικό σχολείο Καλού Αγρού) και ώρες 5 μ.μ. – 8 μ.μ. Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς στις 25/6//2021 οι εγγραφές πραγματοποιούνται ως εξής:

Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9π.μ έως τη 1μ.μ. ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. επικοινωνίας: 2521096231 (Τριανταφυλλίδου Μαρία).