Το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, σε συνεργασία με το ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου, ως εταίροι του εγκεκριμένου έργου «Έξυπνη Ιατρική» (Smart Medicine – SMART_MED) του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014 – 2020, διοργανώνουν 6 ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα την πρόληψη κοινωνικά σημαντικών ασθενειών.

Το πρόγραμμα και το θέμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

12-04-2022, 08:15, Γυμνάσιο-Λύκειο Νικηφόρου, Παιδική παχυσαρκία και τρόποι πρόληψης

13-04-2022, 18:00, Δημοτικό Σχολείο Αδριανής, Παιδική παχυσαρκία και τρόποι πρόληψης

16-04-2022, 12:00, Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Αδριανής, Σακχαρώδης διαβήτης και τρόποι αντιμετώπισης

17-04-2022, 11:00, Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου, Σακχαρώδης διαβήτης και τρόποι αντιμετώπισης

19-04-2022, 11:00, Δημοτικό Σχολείο Παρανεστίου, Παιδική παχυσαρκία και τρόποι πρόληψης

06-05-2022, 08:15, Γυμνάσιο-Λύκειο Παρανεστίου, Παιδική παχυσαρκία και τρόποι πρόληψης

Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις απευθύνονται σε όλους τους Δημότες του δήμου Παρανεστίου και έχουν ως σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση τους σχετικά με τις δύο σημαντικά κοινωνικές ασθένειες και τους τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης τους.

Στις εκδηλώσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.