Στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας που υλοποιήθηκε σε όλα τα Γυμνάσια της χώρας, διοργανώθηκαν σε κάθε σχολείο ενημερωτικές δράσεις με συγκεκριμένες θεματικές.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης συμμετείχε με δύο θεματικές δράσεις στο Γυμνάσιο Προσοτσάνης στις 09/05/2018 και στις 10/05/2018. Οι δράσεις που αναπτύχθηκαν είχαν ως θέμα «Η ζωή έχει ουσία χωρίς ουσίες» και «Αλλάζοντας σώμα και εαυτό», αποσκοπώντας στην ενημέρωση των παιδιών γύρω από το ζήτημα των εξαρτησιογόνων ουσιών και των αλλαγών κατά την περίοδο της εφηβείας. Τα παιδιά συμμετείχαν σε ομαδικές εργασίες, παρακολούθησαν εισήγηση και σχετικό οπτικοακουστικό υλικό, συμμετείχαν σε συζήτηση προκειμένου να κατανοήσουν τις θεματικές και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Η συμμετοχή του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης σχετίζεται με τις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιούνται και έχουν ως στόχο την προαγωγή της υγείας και της ψυχοκοινωνικής ευημερίας.