ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

 

Την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020 η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. παρέλαβε και τη σύμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας για την προμήθεια οχημάτων ειδικού σκοπού με συνοδό εξοπλισμό. Ήταν η τελευταία από τις 19 συμβάσεις έργων δημόσιου χαρακτήρα οι οποίες συντάχθηκαν, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, και ήταν προς υπογραφή στα πλαίσια του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Δράμας. Συγκεκριμένα, 19 από τα 23 ενταγμένα έργα δημόσιου χαρακτήρα προϋπολογισμού 1,9 εκ. ευρώ μετά την υπογραφή των συμβάσεων, προχωρούν στη διαδικασία χρηματοδότησης και υλοποίησης. Οι συμβάσεις των 4 έργων (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) που απομένουν, συνολικού προϋπολογισμού 155.000 ευρώ, ετοιμάζονται αφού αναμένονται από τους δικαιούχους τα τελευταία δικαιολογητικά.

Από τα 19 αυτά έργα, οι φορείς του δημόσιου τομέα ξεκινούν τις διαδικασίες για την έγκριση δημοπράτησης των έργων τους, ενώ οι σύλλογοι μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα τις διαδικασίες για την προμήθεια του εγκεκριμένου εξοπλισμού τους.

Παράλληλα με τα έργα δημόσιου χαρακτήρα η εταιρεία συνεχίζει την αξιολόγηση των προτάσεων των ιδιωτικών έργων. Στην τρέχουσα προκήρυξη υποβλήθηκαν 87 αιτήσεις για ένταξη με συνολική αιτούμενη χρηματοδότηση περίπου 11,5 εκ. ευρώ. Διαθέσιμα αυτή τη στιγμή είναι μόνο 3 εκ. ευρώ. Στελέχη της εταιρείας έχουν ολοκληρώσει τους απαιτούμενους επιτόπιους ελέγχους στα υπό αξιολόγηση έργα που είναι διάσπαρτα και στους πέντε Δήμους της περιοχής παρέμβασης του Νομού Δράμας.

Σύντομα πλέον, εντός του Μαρτίου, θα υπάρχει ανακοίνωση και των πρώτων αποτελεσμάτων σε δράσεις που έχουμε επάρκεια πόρων και μπορούν να ενταχθούν το σύνολο των υποβληθέντων επιλέξιμων προτάσεων. Μετά την αναμενόμενη κατανομή από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η Αναπτυξιακή θα προβεί σε ανακοίνωση επιπλέον εντάξεων κυρίως στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Στην κοινή συνεδρίαση της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος CLLD LEADER και του Διοικητικού Συμβουλίου της Αναπτυξιακής την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 στο γραφείο του Προέδρου στο Διοικητήριο παρουσιάσθηκαν τα πρώτα αποτελέσματα και διεξήχθη αναλυτική συζήτηση ώστε τα επιλεχθέντα έργα να λάβουν την απαιτούμενη τελική έγκριση όπως ακριβώς προβλέπεται από το νομοθετικό πλαίσιο.