ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της αντικαπνιστικής νομοθεσίας η υπηρεσίας μας, διενήργησε:

  1. Από τις αρχές του έτους 2019 έως την τροποποίηση των διατάξεων «Περί απαγόρευσης του καπνίσματος»: τριακόσιους έξι (306) ελέγχους στην Π.Ε. Δράμας, και επέβαλε δέκα πρόστιμα (10), συνολικού ύψους τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα (4850) ευρώ.
  2. Από την τροποποίηση του Ν. 3868/2010 και την εφαρμογή του Ν. 4633/2019, μέχρι και τις 17-02-2020 διενήργησε: διακόσιους δέκα έξι (216) ελέγχους και επέβαλε δύο (2) πρόστιμα, ύψους εξακοσίων (600) ευρώ.

Μετά σχεδόν από μια δεκαετία από την εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος, διαπιστώνεται πως στην προηγούμενη χρονιά, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που διατηρούνται στην υπηρεσία μας, υπήρξε η μεγαλύτερη συμμόρφωση των πολιτών στην Π.Ε. Δράμας, ενώ επιβλήθηκαν τα λιγότερα πρόστιμα συγκριτικά από το 2010.

Ενώ κατά το 2020 παρατηρείται σχεδόν καθολική εφαρμογή των Νόμων και άριστη συνεργασία προς την σωστή κατεύθυνση, μεταξύ πολιτών, επαγγελματιών και ελεγκτικών αρχών.

 

Μ.Ε.Π.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ