ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Τις ημέρες αυτές εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, το έργο με τίτλο «Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση κατά τμήματα της Επ. Ο. Νο. 2 Δράμα – Καλαμπάκι – Όρια Ν. Δράμας – Καβάλας (προς Νικήσιανη)», προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ.

Το ως άνω έργο κρίθηκε αναγκαίο καθώς αποσκοπεί στη διόρθωση των πολλών ρηγματώσεων και φθορών που δημιουργήθηκαν λόγω παλαιότητας, με άμεσο κίνδυνο στην ασφάλεια των διερχομένων αυτοκινήτων.

Οι εργασίες βελτίωσης περιλαμβάνουν την απόξεση των καταστραμμένων τμημάτων, τον καθαρισμό τάφρων και ερεισμάτων, την στρώση κυκλοφορίας με ισοπεδωτική όπου απαιτούταν, την πλήρη διαγράμμιση στα τμήματα της επέμβασης, καθώς και την ενίσχυση της κατακόρυφης σήμανσης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.