Η προθεσμία παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022, για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως επιλέξιμες

Την παράταση για ένα από τα βασικά δικαιολογητικά για το «Εξοικονομώ», την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΝ, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η έγκριση της 3ης τροποποίησης της προκήρυξης του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», με σκοπό τη βελτίωση σημείων και όρων του Οδηγού εφαρμογής και των παραρτημάτων του.

Στην τροποποίηση προβλέπεται μεταβολή της προθεσμίας υποβολής Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, η οποία πλέον θα ανέρχεται σε 110 ημέρες.

Συνεπώς, η προθεσμία για την υποβολή της  Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου για τις αιτήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως καταρχήν επιλέξιμες παρατείνεται έως και τις 7 Σεπτεμβρίου 2022.

Πηγή: newmoney.gr