Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας θα πραγματοποιηθεί σήμερα (6/5) το απόγευμα. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις 18.00 έως τις 22.00.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της κατεπείγουσας συνεδρίασης είναι δύο. Το πρώτο αφορά την έκδοση ψηφίσματος για την παραχώρηση με μίσθωση του αρχοντικού στην οδό Περδίκκα.

Υπενθυμίζεται πως η ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ, εμπνευστής και ιδρυτής της οποίας είναι ο Δραμινός ευπατρίδης κ. Άρης Θεοδωρίδης, βρισκόταν σε διαβουλεύσεις με την διοίκηση του ΕΦΚΑ, στον οποίον ανήκει το αρχοντικό “Παμπούκα” για μίσθωση του κτηρίου και εν συνεχεία μετατροπή του σε χώρο πολιτισμού. Η διάρκεια της σύμβασης μίσθωσης αποτέλεσε την αιτία για να αποσύρει το ενδιαφέρον της η ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ, καθώς η ίδια επιθυμούσε χρονική διάρκεια μίσθωσης 50 ετών, ενώ η διοίκηση του ΕΦΚΑ έλαβε απόφαση για 30.

Το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον, γιατί “ο Δήμαρχος Δράμας ήδη βρίσκεται στην Αθήνα έχοντας δρομολογήσει εντός της τρέχουσας και της επόμενης ημέρας συναντήσεις με Υπουργούς της Κυβέρνησης και επομένως η άμεση επιχείρηση του ψηφίσματος του Δημοτικού Συμβουλίου κρίνεται επιτακτική, προκειμένου να ασκηθεί άμεσα πίεση που θα διευκολύνει την αξιοποίηση του εν λόγω αρχοντικού από την ΚΥΚΛΩΨ”.

Το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων.