Ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) και το Επιμελητήριο Δράμας διοργανώνουν εκδήλωσης παρουσίασης και ενημέρωσης για το Συλλογικό Σήμα της Ε.Ε. «M MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο δωρεάν απόκτησής του.

Το Μακεδονικό Σήμα αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ Και μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Π.Ε. Δράμας και Καβάλας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στις 18.30, στο Ξενοδοχείο Κούρος.

Πρόγραμμα εκδήλωσης

 

Στέφανος Γεωργιάδης, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας, Χαιρετισμός – Συντονιστής

Συμεών Διαμαντίδης, Πρόεδρος ΣΕΒΕ, Χαιρετισμός

Στάθης Ταυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ, Παρουσίαση έργου

Ευστάθιος Κουτσοχήνας, ΔρΝ Δικηγόρος, Ενημέρωση επί νομικών ζητημάτων

Συζήτηση – Ερωτήσεις/Απαντήσεις

 

Ενημέρωση σχετικά με το Συλλογικό Σήμα «Μ MACEDONIA THE GREAT»

 

Σε ενημερωτική επιστολή του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), σχετικά με το Συλλογικό Σήμα «Μ MACEDONIA THE GREAT», αναφέρονται τα εξής:

Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ είναι η καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία “Μ MΑCEDONIA THE GREAT” που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Το συλλογικό σήμα αποτελεί ένα εργαλείο για την οργάνωση και τον συντονισμό της δράσης επιχειρήσεων που αποτελούν μέλη του δικαιούχου φορέα, του ΣΕΒΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοινές δράσεις και διαφημιστική εκστρατεία που βασίζεται στο συλλογικό σήμα αναμφισβήτητα βοηθούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των μελών της δικαιούχου οργάνωσης. Με δεδομένο ότι ένα συλλογικό σήμα της ΕΕ αποτελεί δικαίωμα που εκτείνεται στην επικράτεια όλων των κρατών μελών της ΕΕ, τα μέλη της δικαιούχου ένωσης απολαμβάνουν ένα πλεονέκτημα στα πλαίσια της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς. Ειδικά τα συλλογικά σήματα της ΕΕ με γεωγραφική ένδειξη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όχημα για την διάδοση των προϊόντων και υπηρεσιών που προέρχονται από ορισμένη γεωγραφική περιοχή και να δημιουργήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις της εν λόγω γεωγραφικής περιοχής, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία – και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται -, συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Επιδίωξη του ΣΕΒΕ – και μέσα από εγκεκριμένο έργο – είναι η όσο το δυνατόν πιο μαζική συμμετοχή επιχειρήσεων της Μακεδονίας που, αφού ενημερωθούν και εκπαιδευθούν σχετικά, θα μπορούν να υιοθετήσουν το Μακεδονικό Σήμα δωρεάν.

Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν το πλεονέκτημα του να περιλαμβάνονται σε ειδική Πύλη (Portal) που θα δημιουργηθεί με κύριο στόχο την προβολή των ίδιων και των προϊόντων τους προς πιθανούς αγοραστές.

Για το σκοπό αυτό και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης του Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΣΕΒΕ, σας αποστέλλουμε συνημμένες τις Προϋποθέσεις Χορήγησης Άδειας Χρήσης του Συλλογικού Σήματος «Μ MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα).

Εξυπακούεται ότι η χρήση του Συλλογικού σήματος μπορεί να γίνεται παράλληλα με τη χρήση των ατομικών σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων της κάθε επιχείρησης και σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Χρήσης. Ειδικότερα, ο αδειούχος χρήσης του Συλλογικού Σήματος δύναται να το τοποθετεί στα μέσα συσκευασίας ή/και να τοποθετεί ετικέτα που συνδέεται μ’ αυτά των προσυσκευασμένων προϊόντων, καθώς και των μη προσυσκευασμένων προϊόντων που διατίθενται στην κατανάλωση, όπως επίσης δύναται να το χρησιμοποιεί στη διαφήμιση. Η χρήση του Συλλογικού Σήματος πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, χωρίς να δημιουργείται κίνδυνος παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ιδίως ως προς την προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών. Την ευθύνη για την ορθή χρήση του Συλλογικού Σήματος φέρει το μέλος στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης, για προϊόντα ή υπηρεσίες που διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία του. Τα μέλη στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια χρήσης του Συλλογικού Σήματος οφείλουν να χρησιμοποιούν αυτό αυτούσιο και κατά τρόπο ομοιόμορφο.

Για λόγους λοιπόν που σχετίζονται με τη στήριξη της εξωστρέφειάς σας αλλά και την ανάγκη στήριξης σημάτων/διακριτικών γνωρισμάτων με εθνικό ενδιαφέρον από τον ιδιωτικό τομέα, σας καλούμε να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας για απονομή και υιοθέτηση του Σήματος από την επιχείρησή σας, εφόσον πληροίτε τις σχετικές προϋποθέσεις.

 

Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας χρήσης του Συλλογικού Σήματος της Ε.Ε.

 

Δικαίωμα χρήσης του συλλογικού σήματος στα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους έχουν οι επιχειρήσεις που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  1. Αποτελούν τακτικά μέλη του σωματείου με την επωνυμία «Σύνδεσμος Εξαγωγέων» και διακριτικό τίτλο «ΣΕΒΕ»
  2. Τα διακρινόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες τους προέρχονται από τη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και συγκεκριμένα από τις τρεις Περιφέρειες: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (μόνο Περιφερειακές Ενότητες Δράμας και Καβάλας) και Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
  3. Για τους σκοπούς του Κανονισμού Χρήσης, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες κατατάσσονται σε 3 (τρεις) κατηγορίες: α) φυσικά προϊόντα, β) μεταποιημένα φυσικά προϊόντα, γ) λοιπά (βιομηχανικά-βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες:

-Για τα φυσικά προϊόντα βασικό κριτήριο είναι η παραγωγή ή η εκτροφή ή η συγκομιδή, ανάλογα με το προϊόν, να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις Περιφέρειες (Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης-Π.Ε. Δράμας και Καβάλας, Δυτικής Μακεδονίας).

-Για τα μεταποιημένα φυσικά προϊόντα βασικό κριτήριο είναι:

-το ποσοστό άνω του 50% της μάζας των συστατικών του προϊόντος να προέρχεται από κάποια από τις τρεις περιφέρειες ή

-το ποσοστό της μάζας της βασικής πρώτης ύλης του να προέρχεται από κάποια από τις τρεις περιφέρειες ή

-η μεταποίηση να πραγματοποιείται στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και ο χαρακτηρισμός του προϊόντος ως «Μακεδονικού» να συνίσταται στον παραδοσιακό ή τον ιδιαίτερο τρόπο παρασκευής και επεξεργασίας του.

-Για τα λοιπά (βιομηχανικά-βιοτεχνικά) προϊόντα και υπηρεσίες βασικό κριτήριο είναι ποσοστό άνω του 50% του κόστους παραγωγής να πραγματοποιείται σε κάποια από τις τρεις περιφέρειες. Στο κόστος παραγωγής περιλαμβάνονται δαπάνες για την έρευνα και ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ενώ αποκλείονται δαπάνες που αφορούν την προώθηση, την προβολή και τη διαφήμιση του προϊόντος.

  1. Τα αιτούμενα μέλη είναι οικονομικά τακτοποιημένα.
  2. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες ανήκουν σε μία από τις 38 κλάσεις, σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση Προϊόντων και Υπηρεσιών.