Την Κυριακή 28 Ιουνίου 2020, στις 11.30, θα πραγματοποιηθεί ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου, στην αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων της Κοινότητας Αδριανής. Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης είναι ο Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής αρχής έτους 2019.

Όπως αναφέρεται στη σχετική πρόσκληση του Πρόεδρου του σώματος κ. Αναστάσιου Στυλιανίδη, στη συνεδρίαση θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για τον κορωνοϊό.