Με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης,  εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του Δήμου Προσοτσάνης, για έξι  (6) επί  συνόλου  τριανταριών (33) αξιολογημένων προτάσεων Δήμων σε επίπεδο Περιφέρειας Α.Μ.Θ., που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων.
Η χρηματοδότηση για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημοτικών κτιρίων του Δήμου Προσοτσάνης συνολικού προϋπολογισμού.167654,3  ευρώ εντάσσεται στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο: «Δράση 4γ.8.1 Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης».

Οι παρεμβάσεις αφορούν στις παρακάτω εργασίες :

  • Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων
  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στην οροφή των κτιρίων
  • Τοποθέτηση νέων κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης με πλαίσιο αλουμινίου και διπλό υαλοπίνακα με μαλακή επίστρωση και διάκενο αέρα
  • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης
  • Αντικατάσταση λεβήτων πετρελαίου με νέους υψηλής συμπύκνωσης.
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες των κτιρίων

Όπως έκανε γνωστό ο Δήμαρχος κ. Θεόδωρος Αθανασιάδης, την  χρηματοδότηση που αφορά σε δημοτικά κτίρια της επικράτειας του Δήμου Προσοτσάνης  και είναι της τάξης του 1.167654,3 ευρώ , ακολουθεί σειρά ανάλογων προτάσεων, ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες, όλων των δημοτικών κτιρίων  του Δήμου , με στόχο, τόσο  την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, όσο και με την βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας των Κοινοτικών Καταστημάτων και των Σχολικών Μονάδων.