ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας κ. Παῦλος εὐχαριστεῖ ὅσους τοῦ ἀπέστειλαν εὐχές ἐπί τῇ ἑορτῇ τῶν Χριστουγέννων, εἰς τούς ὁποίους ἀντεύχεται ὁλοκαρδίως ὅπως «ὁ ἐν σπηλαίῳ γεννηθείς καί ἐν φάτνῃ ἀνακλιθείς» Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός χαρίζει εἰς αὐτούς καί εἰς τούς οἰκείους των ἔτη πολλά, εἰρηνικά καί εὐλογημένα, τό δέ νέον ἔτος πλῆρες θεοσδότου χαρᾶς, πνευματικῆς προόδου καί καρπῶν ἀγαθῶν.

Ἰδιαίτερες εὐχετήριες ἐπιστολές δέν θά ἀποσταλοῦν.

 

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητρoπόλεως Δράμας