Ο προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου Κρατικής Ασφαλείας του Τμήματος Ασφαλείας Δράμας νιώθουν την ανάγκη να ευχαριστήσουν θερμά την διεύθυνση και το προσωπικό της εταιρείας ΕΜΚΑ ΑΒΕΕ για την ευγενική προσφορά της δωρεάς επίπλων γραφείου, για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας μας.

Τέτοιες πράξεις προσφοράς αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας και έχουν μεγαλύτερη αξία κατά την περίοδο της πολυεπίπεδης κρίσης, οικονομικής – κοινωνικής – ανθρωπιστικής που βιώνουμε.

 

Με εκτίμηση

O προϊστάμενος και το προσωπικό του Γραφείου Κρατικής Ασφαλείας