Μετά την αναδιάρθρωση στις 15 Νοεμβρίου 2023, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Δράμας που εξελέγη από τη Γ.Σ. της 29-6-2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα την 29-6-2020, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Χατζησαρόγλου Γεώργιος

Α’ Αντιπρόεδρος: Τόλιος Γεώργιος

Β’ Αντιπρόεδρος: Τσορούμογλου Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Αθανασιάδης Δημήτριος

Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας: Δημίου Κωνσταντίνος

Ταμίας: Λαζαρίδης Αθανάσιος

Μέλος: Μπλιός Βασίλειος

Μέλος: Ασλανίδης Στυλιανός

Μέλος: Καστίδης Βασίλειος

Μέλος: Σαρηπαυλίδης Γεώργιος

Μέλος: Περπερίδης Θεμιστοκλής