Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Ένωσής μας, καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης (για τον τρόπο θα ενημερωθείτε με σχετικό Δελτίο Τύπου), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις Προέδρου.

2) Εγγραφές – Μεταβολές – Διαγραφές μελών.

3) Οικονομικός Απολογισμός – Οικονομικός Προϋπολογισμός.

3) Διοικητικός Απολογισμός.

5) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ε.Ι.Ε.Τ.

6) Προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2021.

Η όλη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί, κατά νόμον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στις εφημερίδες των μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ο ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ