Με απόφαση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δράμας κ. Αθανάσιου Σέρτη αποφασίστηκε η απαγόρευση προσωρινά της κυκλοφορίας, στάσης και στάθμευσης των οχημάτων όλων των κατηγοριών (εκτός των οχημάτων έκτακτης ανάγκης) για:

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Στην οδό Γ. Σταύρου από δ/ση οδού 19ης Μαΐου έως οδό Αμύντα κατά τις ώρες 21:00΄ έως 01:00΄.

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

Στην ενταύθα οδό Γ. Σταύρου από δ/ση οδού 19ης Μαΐου έως οδό Αμύντα κατά τις ώρες 21:00΄ έως 01:00΄.

Στην ενταύθα οδό Μ. Αλεξάνδρου από Κ. Νταή έως οδό Αγ. Σοφίας κατά τις ώρες 21:00΄ έως 01:00΄.

Στην ενταύθα οδό Γ. Παπανδρέου από οδό Κάσσου έως Βεργίνας, στις οδούς Ζερβού Εμμ. Παπά – Βελισσαρίου από την συμβολή τους έως και οδό Βεργίνας και Γ. Παπανδρέου αντίστοιχα κατά τις ώρες 18:00΄ έως 21:00΄.

Στην οδό Σμύρνης από Βεργίνας έως Εθν. Αμύνης και Κωνσταντινουπόλεως από Βεργίνας έως Ι. Δραγούμη κατά τις ώρες 18:00΄ έως 21:00΄.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από παράπλευρες οδούς, σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί για το σκοπό αυτό, με την συνδρομή του Τμήματος Τροχαίας Δράμας για την διασφάλιση της ομαλής – ασφαλούς κυκλοφορίας οχημάτων. Το Τμήμα Τροχαίας Δράμας ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και περιστάσεις ενδέχεται να λάβει πρόσθετα μέτρα τροχαίας ήτοι πρόσθετες απαγορεύσεις κυκλοφορίας – εκτροπές και να παρατείνει τον χρόνο απαγόρευσης κυκλοφορίας σταθμεύσεων.