Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ., με ομόφωνη απόφασή του, προμηθεύτηκε ιατρικό εξοπλισμό και στη συνέχεια προέβη στη δωρεά του στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης, ώστε να καλυφθούν τυχόν ανάγκες που θα προκύψουν από τη νοσηλεία πασχόντων από Sars-Cov-2.

O ιατρικός εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Α) Τέσσερις συσκευές παροχής υψηλής ροή οξυγόνου με ρινική κάνουλα.

Β) Δύο μηχανήματα πολλαπλών λειτουργιών μη επεμβατικού αερισμού (HIGH FLOW THERAPY)

Αντιπροσωπεία της Π.Ε.Δ. Α.Μ.Θ.. στις 14/12/2020 παρέδωσε τον ιατρικό εξοπλισμό στον Διοικητή του Π.Γ.Ν.Α. κ. Ευάγγελο Ρούφο, παρουσία διευθυντών κλινικών, τον οποίο ευχαρίστησε για τις τεράστιες προσπάθειες του ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού για την αντιμετώπιση των ασθενών με Sars-Cov-2.

Η κοινωνία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης οφείλουν πολλά σε αυτούς τους «μαχητές» της πρώτης γραμμής.

 

Ο Πρόεδρος Π.Ε.Δ. Α.Μ-Θ.

Μαυρίδης Βασίλειος

Δήμαρχος Ορεστιάδας