Στο τελευταίο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία της δωρεάς δύο οχημάτων από τον αγωγό φυσικού αερίου TAP – AG στον Δήμο Δοξάτου. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Δοξάτου θα λάβει ένα απορριμματοφόρο με σύστημα πλύσης κάδων 12 κ.μ. και ένα πολυμηχάνημα τύπου UNIMOG. Πρόκειται για οχήματα που θα ενισχύσουν σημαντικά τον στόλο του Δήμου Δοξάτου και θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου έγινε αποδοχή της δωρεάς των δύο οχημάτων, καθώς και του σχεδίου ιδιωτικού συμφωνητικού, ενώ εξουσιοδοτήθηκε και ο Δήμαρχος κ. Θέμης Ζεκερίδης για την υπογραφή του. Η συγκεκριμένη δωρεά είχε εκκινήσει μετά από σχετικό έγγραφο του Δήμου Δοξάτου, στις 9 Μαρτίου 2020, με το οποίο κατατέθηκε η πρόταση για την παροχή από την εταιρεία των προαναφερθέντων οχημάτων.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του αγωγού φυσικού αερίου, ο TAP – AG υλοποίησε ένα σημαντικό πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, σε περιοχές που επηρεάστηκαν από τις εργασίες, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων στις τοπικές κοινωνίες, επενδύοντας σε έργα που αφορούν στην παιδεία και την εκπαίδευση, στο βιοτικό επίπεδο των ανθρώπων, στην ποιότητα ζωής και στη διαχείριση του περιβάλλοντος και ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τις τοπικές κοινωνίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος Δοξάτου γίνεται αποδέκτης δωρεάς από τον TAP – AG, με μεγάλη καθυστέρηση, χωρίς βέβαια να ευθύνεται η εταιρεία για αυτό, καθώς η πρώην Δημοτική Αρχή του κ. Δημήτρη Δαλακάκη είχε επιλέξει μια διαφορετική στάση στο θέμα της διέλευσης του αγωγού από τα όρια του Δήμου, στερώντας ενδεχομένως από τους δημότες σημαντικά οφέλη. Χαρακτηριστικό, άλλωστε, είναι το γεγονός ότι οι εργασίες για τον αγωγό ήδη ολοκληρώθηκαν και μάλιστα έχει τεθεί και σε λειτουργία!

Πάντως, στην πρόσφατη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στην οποία συμμετέχει, μεταξύ άλλων, και ο πρώην Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δαλακάκης, το θέμα της δωρεάς ψηφίστηκε ομόφωνα.

Τελικά, όπως λέει και ο θυμόσοφος λαός, «κάλλιο αργά, παρά ποτέ» και οι δημότες του Δήμου Δοξάτου θα δουν σε σύντομο χρονικό διάστημα να υλοποιείται μια σημαντική δωρεά προς όφελος του Δήμου τους, χάρη στις ενέργειες της Διοίκησης του κ. Θέμη Ζεκερίδη.