Στις 17 και 18 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε το σημαντικότερο ετήσιο συνέδριο Φορολογικού Δικαίου και Φορολογικής Πολιτικής στην Ελλάδα με διοργανωτές τη ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, την Ελληνική Εταιρία Φορολογικού Δικαίου και Δημοσιονομικών Μελετών, τον Όμιλο Economia, με την θεσμική υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών και υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet στην Ευρωπαϊκή Φορολογική Πολιτική και Διοίκηση.

 

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχε ο Δρ. Γρηγόρης Μιχαηλίδης εκπροσωπώντας και τη δικηγορική μας εταιρία STELIOS AMERICANOS & CO LLC με εισήγηση – παρέμβαση την Διοικητική Επίλυση Φορολογικών Διαφορών στην Κύπρο. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στα δικονομικά εργαλεία που διαθέτουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα προκειμένου να επιλύσουν τυχόν φορολογικές διαφορές τους με τον Έφορο Φορολογίας.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected]

Πηγή: americanoslaw.com