Με 16 θέματα συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δράμας τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 και μεταξύ άλλων καλείται να αποφασίσει και για την «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου “Ανακατασκευή – Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σταδίου (Εθνικό) Δήμου Δράμας”». Πρόκειται για το έργο της αντικατάστασης του ταρτάν, το οποίο κρατάει κλειστό το Δημοτικό Στάδιο εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση ο ανάδοχος του έργου αιτείται νέα παράταση για την ολοκλήρωση του έργου, επισημαίνοντας ότι οι καιρικές συνθήκες είναι ακατάλληλες για τη διάστρωση του ελαστικού τάπητα. Παράλληλα, ο ανάδοχος σημειώνει πως δεν επιθυμεί να κάνει χρήση των ευεργετικών διατάξεων που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών τις προσεχείς ημέρες για παράταση όλων των δημοσίων έργων, προσθέτοντας πως στόχος είναι να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η εισήγηση από την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία είναι να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για 3 μήνες, μέχρι δηλαδή τις 9 Σεπτεμβρίου 2022, λαμβάνοντας υπόψη τους λόγους που επικαλείται ο ανάδοχος και οι οποίοι καθιστούν προβληματική την ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

Υπενθυμίζεται πως ο αρχικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου της αντικατάστασης του ταρτάν ήταν η 6η Δεκεμβρίου 2021 και με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου είχε δοθεί εξάμηνη παράταση για την περαίωσή του, μέχρι δηλαδή τις 6 Ιουνίου 2022.