Με απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης κ. Θόδωρου Αθανασιάδη ανατέθηκαν στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Νούση τα καθήκοντα Εντεταλμένου Συμβούλου, ο οποίος θα έχει την εποπτεία και τον συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου Προσοτσάνης σε θέματα, αναφορικά με τον Πολιτισμό του Αθλητισμό την Κοινωνική Φροντίδα και Μέριμνα.