Μέσω τηλεδιάσκεψης, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, στις 18.00, ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2020.