Ο Δήμος Δράμας προκηρύσσει επίσημα τη διεξαγωγή του 3ου εργασιακού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες, που προέρχονται από όλους τους φορείς (Δήμος, Υπηρεσίες, Σώματα Ασφαλείας, Αγροτικοί Σύλλογοι, Εμπορικοί Σύλλογοι, Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Επαγγελματικοί Κλάδοι, Σύνδεσμοι, Σωματεία κ.ά.) και αναπτύσσονται στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας.

Ο φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στο πρωτάθλημα θα πρέπει να υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Παλαιό Δημαρχείο (2ος όροφος) μέχρι την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα: 2521027415 και 6946510934.