Ο Δήμος Δοξάτου και το Κληροδότημα «Γαλάτειας – Ελισάβετ Κρικοπούλου» προκηρύσσει τη χορήγηση, κατόπιν επιλογής, δύο χρηματικών βραβείων συνολικής αξίας 500 ευρώ.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τον δεύτερο όρο της διαθήκης της «Γαλάτειας – Ελισάβετ Κρικοπούλου», θα χορηγηθούν κατόπιν επιλογής, δύο χρηματικά βοηθήματα αξίας 250 ευρώ το καθένα, δηλαδή συνολικής αξίας 500 ευρώ, σε δύο τελειόφοιτους αριστούχους μαθητές Λυκείου Καλαμπακίου, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, με την ονομασία «Κρικοπούλειο δώρο Χρήστου και Γαλάτειας».

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  1. Να κατάγονται από την κοινότητα Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου Δράμας
  2. Να είναι αριστούχος απόφοιτος του Λυκείου Καλαμπακίου.

Τα χρηματικά βραβεία θα αφορούν στη βαθμολογία που απέσπασαν οι τελειόφοιτοι μαθητές του Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν στην έδρα του Δήμου Δοξάτου στο Καλαμπάκι Δράμας, Τ.Κ. 66031, αίτηση με συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η καταγωγή του/της υποψηφίου/ας από την Κοινότητα Καλαμπακίου του Δήμου Δοξάτου, είτε από την πατρική είτε από τη μητρική γραμμή του/της υποψηφίου/ας. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει τέτοιο περιεχόμενο ώστε να προκύπτει ο τόπος καταγωγής του γονέα (του πατέρα, της μητέρας ή και των δύο) ή των παππούδων/γιαγιάδων, από τον οποίο προκύπτει και ο τόπος καταγωγής του/της υποψηφίου/ας.
  2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  3. Απολυτήριο Λυκείου στο οποίο θα αναγράφεται ο Μ.Ο. Βαθμολογίας.
  4. ΙΒΑΝ λογαριασμού του υποψηφίου

έως και 30-11-2022.

 

Ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου

Ζεκερίδης Θεμιστοκλής