Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου αναφέρεται πως ο Δήμος “διαθέτει πλέον ένα νέο απορριμματοφόρο, το οποίο έχει ειδικό σύστημα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων απορριμμάτων.

Από την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και κάθε Τρίτη, μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα πλυσίματος και απολύμανσης των κάδων και των σημείων συλλογής των απορριμμάτων.

Η ενέργεια αυτή του Δήμου Δοξάτου έχει βαρύνουσα σημασία, πρωτίστως για την Υγεία των πολιτών και γενικά για την καθαριότητα στην επικράτεια του Δήμου”.