ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Γ6α/Γ.Π. 39625/16-06-2018 απόφαση του Υπουργείου Υγείας, για την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας θα λειτουργήσει Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) Ν.4186/2013 αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας με τις παρακάτω ειδικότητες:

-Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

-Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Για το 2018B χειμερινό, A’ και Γ’ εξάμηνο, εκπαιδευτικού έτους 2018-2019, η κατάθεση αιτήσεων, επιλογής υποψηφίων καταρτιζομένων θα υποβάλλονται τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2018 τη διάρκεια που εφημερεύει το ΔΙΕΚ 10 Ιουλίου – 19 Ιουλίου – 1 Αυγούστου – 16 Αυγούστου ενώ από την 1 έως 15 Σεπτεμβρίου 2018 καθημερινά. Η έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. 8:30 π.μ.- 13:30μ.μ. τηλ. Επικοινωνίας: 2521350279

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

1) Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από τη σχολή)

2) Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία

3) Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)

4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

5) Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή επαγγέλματα με την ειδικότητα

6) Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους

7) Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.

 

Η Επιτροπή Επιλογής Υποψηφίων