Δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να υποβάλλουν τη ψήφο τους, καθώς και τυχόν απόψεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή στην Γραμματεία του Δήμου από τις 7.00 έως τις 15.00. Η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού.