Ο ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει ηλεκτρολόγους μηχανικούς, ηλεκτροτεχνικούς δικτύων και οδηγούς μηχανοδηγούς χειριστές (χειριστές μηχανημάτων τεχνικών έργων).

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 19 Δεκεμβρίου 2022.

Ημερομηνία Λήξης: 19/12/2022

ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 1
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων [Εποχικό προσωπικό] 2
ΔΕ Οδηγών, Μηχανοδηγών Χειριστών 1
Πηγή: workenter.gr