Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως και την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λίνα Μενδώνη, με θέμα «Χρονίζοντα αιτήματα των Καλλιτεχνών Εκπαιδευτικών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία», κατέθεσαν Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Με κοινή επιστολή τους προς την Υπουργό Παιδείας ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης (Σ.Ε.ΔΡΑ.ΤΕ.), η Ένωση Καθηγητών Χορού και Κινηματογράφου Καλλιτεχνικών Σχολείων, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ) και το Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ), ενημέρωσαν για τα χρονίζοντα ζητήματα που αντιμετωπίζουν ως Καλλιτέχνες Εκπαιδευτικοί στην Εκπαίδευση και δη στα Καλλιτεχνικά Σχολεία, ζητώντας να βρεθεί άμεσα λύση.

Επειδή, ως Καλλιτέχνες Εκπαιδευτικοί στηρίζουν τα Καλλιτεχνικά Σχολεία, αλλά και τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 18 χρόνια, έχοντας στρέψει τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό στην εκπαίδευση και είναι εκπαιδευτικοί με συμμετοχή σε καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα και βραβευμένοι σ’ αυτά.

Επειδή έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις, οι οποίες αφορούν στο καλλιτεχνικό τους έργο αλλά και στο παιδαγωγικό και είναι κάτοχοι δεύτερων πτυχίων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων.

Επειδή, όλα αυτά τα έχουν πραγματοποιήσει επειδή πιστεύουν ότι η Τέχνη στην εκπαίδευση είναι κύριος μοχλός καλλιέργειας υπεύθυνων και ενεργών πολιτών και είναι αυτή που εξαλείφει κάθε στοιχείο σχολικού εκφοβισμού αλλά και κοινωνικού, προάγοντας την αποδοχή της διαφορετικότητας, κάτι το οποίο είναι αποδεδειγμένο στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Για τους λόγους αυτούς ζητούν:

  1. Α. Τη σύσταση Εκπαιδευτικών Κλάδων Χορού και Κινηματογράφου, Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Χορού και Κινηματογράφου για τους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς Καλλιτεχνικών Σχολών τριετούς φοίτησης (Νόμος 1158/1981), με Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια από Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή άλλο ΑΕΙ, όπως ακριβώς είχε συσταθεί κι ο κλάδος Δραματικής Τέχνης (ΦΕΚ 204, τεύχος β’, 2/3/2001).

Β. Τη Σύσταση οργανικών θέσεων και μόνιμες θέσεις εργασίας για τους καθηγητές του Χορού και του Κινηματογράφου στα Καλλιτεχνικά Σχολεία.

  1. Α. Την άμεση στελέχωση των Καλλιτεχνικών Σχολείων με νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Δραματικής Τέχνης ΠΕ91.02, με διάθεση από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση της οικείας διεύθυνσης, για τις ανάγκες της υπηρεσίας ή με μετάθεση, τηρώντας την Αρχή της ισότητας, όπως συμβαίνει και στους άλλους κλάδους ειδικοτήτων της Γενικής Εκπαίδευσης που διατίθενται και στις δύο βαθμίδες.

Β. Τη στελέχωση όλων των Καλλιτεχνικών Σχολείων με μόνιμους εκπαιδευτικούς Δραματικής Τέχνης.

Γ. Την Νομοθετική ρύθμιση της ποσόστωσης μεταξύ των κλάδων ΠΕ91.02 και ΠΕ91.01. Δ. Την επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής στην Ε ́ και στην ΣΤ ́ τάξη.

  1. Α. Την επέκταση της ΚΥΑ για την ισοτιμία των τριετών καλλιτεχνικών σχολών (ΦΕΚ 3196, 2/8/2018) μετά την 10/6/2003 και έως σήμερα, αλλά και πριν το 1985, καθώς και την ένταξη των Διπλωμάτων του Κινηματογράφου σ’ αυτήν (μέχρι το 2003 όταν ακόμα οι σχολές αυτές υπάγονταν στην εποπτεία του ΥΠΠΟΑ και παρείχαν Διπλώματα με ισοτιμία ΤΕΙ ή Ανώτερης Σχολής από το ΙΤΕ).

Β. Την αναγνώριση και διαβάθμιση στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων των Διπλωμάτων των Καλλιτεχνικών 3ετών σχολών, με την υλοποίηση προγράμματος εξομοίωσης, όπως έχει γίνει και σ’ άλλα πτυχία ισότιμα με ΤΕΙ ή Ανώτερης Σχολής.

Γ. Τη δημιουργία Πανεπιστημιακού τμήματος Παραστατικών Τεχνών (Θέατρο- Κινηματογράφος-Χορός) με καλλιτεχνική ταυτότητα στο πρότυπο της Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.

Επειδή τα καλλιτεχνικά Διπλώματα έχουν τη σφραγίδα του Ελληνικού Δημοσίου και δεν αναγνωρίζονται. Ακόμα και η ισοτιμία με τα ΤΕΙ από ΙΤΕ, αλλά και τον ΕΟΠΠΕΠ, πλέον δεν κατοχυρώνει τη θέση των Καλλιτεχνών μέσα στο ευρωπαϊκό επαγγελματικό και ακαδημαϊκό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου, εύλογα μπορεί να ειπωθεί η εξαπάτηση του διοικούμενου (των Διπλωματούχων Καλλιτεχνικών Σχολών) από το Ελληνικό Δημόσιο.

Σας επισυνάπτω την επιστολή του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δραματικής Τέχνης (Σ.Ε.ΔΡΑ.ΤΕ.), της Ένωσης Καθηγητών Χορού και Κινηματογράφου Καλλιτεχνικών Σχολείων, του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ), της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών (ΕΕΣ) και του Σωματείο Εργαζομένων στο Χώρο του Χορού (ΣΕΧΩΧΟ) και ζητώ να εξετάσετε και να προβείτε στις άμεσες και αναγκαίες ενέργειες ικανοποίησης των αιτημάτων τους.