· Όλα τα αιτήματα των τοπικών φορέων ικανοποιούνται !

 

 

Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση της Εκτελεστική Επιτροπής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, υπό την προεδρία και το συντονισμό του Περιφερειάρχη κ.Χρήστου Μέτιου.

Στην εν λόγω συνεδρίαση, υπήρξε μία σημαντική εξέλιξη που αφορά στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων της Περιφέρειας, μεταξύ αυτών και σχετικά έργα σε Δήμους της χωρικής επικράτειας του Νομού Δράμας.

Οι αρχικοί πόροι της σχετικής πρόσκλησης ήταν 15.000.000 ευρώ και επαρκούσαν για τις πρώτες 11 από τις συνολικά 33 θετικά αξιολογημένες προτάσεις.

Για αυτό το λόγο, με απόφαση του Περιφερειάρχη εξασφαλίστηκαν επιπλέον πόροι 15.480.290 ευρώ και έτσι θα χρηματοδοτηθούν και οι 33 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 30.480.290 ευρώ.

Με αυτή την εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης και την υπερδέσμευση, κατέστη δυνατό να υιοθετηθούν οι προτάσεις όλων των Δημάρχων του Νομού μας στο απόλυτο και να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα των Δήμων του Νομού Δράμας που υπέβαλαν προτάσεις.

Αναλυτικότερα, οι προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων για τις οποίες εξασφαλίστηκε η ως άνω χρηματοδότηση και αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας είναι οι εξής :

1) Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του Παραρτήματος Χρονίων Παθήσεων Δράμας (επί της οδού Διογένους) με δαπάνη ύψους 610.000,00 ευρώ.

2) Ενεργειακή αναβάθμιση παιδικών σταθμών Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας με δαπάνη ύψους 603.089,72 ευρώ.

3) Ενεργειακή αναβάθμιση Γ΄ Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας με δαπάνη ύψους 190.962,95 ευρώ.

4) Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Μικρόπολης Δήμου Προσοτσάνης με δαπάνη ύψους 299.388,25 ευρώ.

5) Ολοκληρωμένη ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Κοκκινογείων Δήμου Προσοτσάνης με δαπάνη ύψους 241.958,08 ευρώ.