Δείτε τη δημοσίευση

Ενημερωτική Δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών – Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη»

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤ. ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ   Παρουσία του Υφυπουργού Οικονομίας
Δείτε τη δημοσίευση