Δείτε τη δημοσίευση

«Απαιτούνται χαμηλά επιτόκια, ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο., διαφάνεια των φορέων»

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥΡΙΖΑ Ν. ΔΡΑΜΑΣ   «Το τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να λειτουργήσει.
Δείτε τη δημοσίευση