Δείτε τη δημοσίευση

Συνάντηση του Υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου για τις αναπτυξιακές προοπτικές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Οι αναπτυξιακές προοπτικές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ο ρόλος των τοπικών κοινωνιών
Δείτε τη δημοσίευση