Παράταση πληρωμής των οφειλών των κτηνοτρόφων για τις κατανεμηθείσες βοσκήσιμες γαίες των ετών 2016 και 2017 μέχρι και τις 15 Φεβρουαρίου του 2018

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ   Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και
Δείτε τη δημοσίευση