ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

 

  • Μέσω του προγράμματος για το Ολυμπιακό Ιδεώδες

 

Στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς βρέθηκε την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019, η Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης), Ελευθερία Χατζηγεωργίου, όπου πρόσφερε στο σχολείο και στους μαθητές του αθλητικό εξοπλισμό μέσω του προγράμματος του Υπουργείου για το Ολυμπιακό Ιδεώδες, στο οποίο συμμετείχαν ακόμη 20 σχολεία της Μακεδονίας και της Θράκης.

Το ΥΜΑ-Θ, με έναυσμα την αρχή ότι ο αθλητισμός καλλιεργεί σωματικά, ηθικά και πνευματικά τους μικρούς μαθητές αλλά και επιθυμώντας να συμβάλει στην κάλυψη αναγκών των σχολείων σε αθλητικό εξοπλισμό, υλοποίησε το έργο «Πολιτιστικές και Αθλητικές δράσεις για την ανάδειξη του Ολυμπιακού Ιδεώδους στην Μακεδονία και Θράκη» σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στόχος του έργου ήταν η παροχή κατάλληλου υλικοτεχνικού αθλητικού εξοπλισμού σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των τριών Περιφερειών ευθύνης του Υπουργείου Εσωτερικών (τομέας Μακεδονίας-Θράκης), στο πλαίσιο προώθησης των αξιών και ιδανικών των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα δημοτικά σχολεία, η επιλογή των οποίων έγινε μετά από υπόδειξη των τριών Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Μακεδονίας και της Θράκης, έλαβαν από το Υπουργείο, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, τον απαραίτητο αθλητικό εξοπλισμό συνολικής αξίας πεντακοσίων ευρώ το καθένα, για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων προώθησης του Ολυμπιακού Ιδεώδους.

Η πρωτοβουλία αυτή του ΥΜΑ-Θ στοχεύει στη μορφωτική και εκπαιδευτική ενδυνάμωση της ολυμπιακής παράδοσης, την υιοθέτηση αθλητικών και ηθικών κανόνων, την αρμονική σωματική και πνευματική ανάπτυξη, αλλά και την ψυχαγωγία των μικρών μαθητών.

Ανάμεσα στα σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα σε όλη τη Μακεδονία και τη Θράκη είναι και το Δημοτικό Σχολείο Ξηροποτάμου.