Η νέα μεγάλη προκήρυξη που αφορά τομέα της Παιδείας, θα περιλαμβάνει και θέσεις για μόνιμους διορισμούς φυλάκων, επιστατών και κλητήρων δηλαδή ειδικοτήτων που άπτονται τις κατηγορίες Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Το βασικό προσόν για το αν μπορεί ο ενδιαφερόμενος για διορισμό να κάνει αίτηση στην προκήρυξη είναι το Απολυτήριο Γυμνασίου (ή Δημοτικού για όσους έχουν αποφοιτήσει έως το 1980).

Επίσης μπορεί να είναι και Απολυτήριος Τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή απολυτήριος τίτλος τριταξίου γυμνασίου ή Απολυτήριος Τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ή Ισοδύναμος Απολυτήριος Τίτλος Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ.212/1969, Ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής

Πώς θα κάνετε την αίτηση και πώς θα φτιάξετε το φάκελο (Απαραίτητο το ΜΗΤΡΩΟ)

Όσοι ενδιαφέρονται για να προσληφθούν στο δημόσιο θα πρέπει να έχουν φτιάξει μητρώο ΑΣΕΠ ή να το έχουν επικαιροποιήσει ώστε να μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους σε κάποια προκήρυξη.

Ακόμα και να έχετε το Μητρώο φτιαγμένο θα πρέπει ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΤΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ με τα χαρτιά που λείπουν και που ζητάει η κάθε προκήρυξη

Το Proson.gr φτιάχνει το Μητρώο σας ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

Εάν κάνετε ετήσια εφάπαξ εγγραφή μέλους στο Proson.gr (μόνο 30 ευρώ), σας αναλαμβάνουμε εμείς την δημιουργία ή επικαιροποίηση του μητρώου σας εντελώς Δωρεάν – Παράλληλα έχετε και έκπτωση στην κατάθεση της αίτησης (+ δημιουργίας φακέλου) στην προκήρυξη που ενδιαφέρεστε έγκυρα και έγκαιρα.

Πηγή: alfavita.gr