Ο Δήμος Δράμας με τον Δήμο Hadjidimovo υλοποιούν το έργο με τίτλο «CB Water Geopark» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020».

Στο πλαίσιο του προγράμματος αποστολή από τον Δήμο της Βουλγαρίας με επικεφαλής τους δύο Αντιδημάρχους κ.κ. Dimitar Bahanov και Ramis Metuchev επισκέφτηκαν τη Δράμα.

την ημερίδα που διοργανώθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος, παίρνοντας τον λόγο, μεταξύ άλλων, ανέφερε:

«Με το συγκεκριμένο έργο αναδεικνύονται οι δυνατότητες Τουριστικής Ανάπτυξης της Δράμας και του Hadjidimovo. Διαθέτουμε και οι δύο περιοχές σπάνιο φυσικό κάλλος και αυτό προβάλλεται με τη συγκεκριμένη δράση.

Αναδεικνύουμε τον τουρισμό ως βασικό κρίκο της στρατηγικής αλυσίδας για την ανάπτυξη, για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, των επενδύσεων και της απασχόλησης.

Χαιρετίζω την παρουσία των δύο Αντιδημάρχων και πιστεύω σε ακόμη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο περιοχών».