«ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» Δήμου Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Δράμας είναι απών από τις συγκεκριμένες λίστες λόγω απουσίας σχεδιασμού. Μετά από τις 600.000 ευρώ που χάσαμε για την κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου μας, χάνουμε και άλλη μία χρηματοδοτική ευκαιρία… Εμείς από τη πλευρά μας, η Αυτοδιοίκηση Πολιτών, δεσμευόμαστε στην επόμενη δημοτική περίοδο να ιεραρχήσουμε τα προβλήματα που υπάρχουν δίνοντας βάση στα ουσιαστικά και τις υποδομές και πώς δεν χαθεί καμία χρηματοδότηση.

Παραθέτουμε την πρόσκληση. 11. “Εμβληματικά Έργα Ύδρευσης” – 100 εκατ. Ευρώ. Με την Πρόσκληση ενεργοποιείται η χρηματοδότηση των Περιφερειών, των Δήμων, των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και των Συνδέσμων Ύδρευσης της χώρας, για την κατασκευή μεγάλων έργων ύδρευσης. Στόχος είναι η εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση. Με την Πρόσκληση αυτή μπορούν να χρηματοδοτηθούν ιδιαιτέρως σημαντικά (εμβληματικά) έργα και παρεμβάσεις στο πεδίο της ύδρευσης, που πρόκειται να εξυπηρετήσουν τουλάχιστον 30.000 και άνω ενεργά υδρόμετρα.