Αποκαταστάθηκε χρόνια βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης, κοντά στην περιοχή των άνω εργατικών κατοικιών Προσοτσάνης. Το πρόβλημα προήλθε από ρίζα δέντρου που εισχώρησε μέσα στο δίκτυο φράζοντας το.

Προσοχή στα δέντρα που επιλέγετε!

Η επιθετικότητα προς την εξυπηρέτηση νερού σε πολλά ταχέως αναπτυσσόμενα, μεγάλα δέντρα γεννάται από την ανακάλυψη μιας πηγής νερού. Οι ρίζες δεν καταστρέφουν τους σωλήνες αλλά εισέρχονται μέσω αδύναμων και διαρρηκτικών σημείων προκαλώντας μελλοντικά προβλήματα.