Απογραφή στρατευσίμων γεννημένων το έτος 2003 στα ΚΕΠ από 2 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Μαρτίου 2021

Δικαιολογητικά:

-Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή πιστοπ. εγγραφής στα μητρώα αρρένων

-Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (από τη ΔΟΥ)

-Βεβαίωση ΑΜΚΑ (www.amka.gr)

-e-mail ενδιαφερόμενου

Σε περίπτωση σοβαρής πάθησης –αναπηρίας πρέπει να προσκομιστεί το επίσημο έγγραφο που την αποδεικνύει (βεβαίωση επιτροπής ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση).

Προσοχή: Όλα τα δικαιολογητικά σε πρωτότυπα και φωτοτυπίες και οπωσδήποτε αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου απογραφόμενου στρατευσίμου.