Αποχώρησαν από την ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, σχετικά με τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2020, οι παρατάξεις “πόλη+ζωή” και “Project Δράμα 2020”.

Οι λόγοι της αποχώρησης σχετίζονται με το γεγονός ότι από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος (λόγω υποχρεώσεων στην Αθήνα, όπως ειπώθηκε), αλλά και ως αντίδραση στη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Συγκεκριμένα, “πόλη+ζωή” και “Project Δράμα 2020” θεωρούν ότι δεν πρέπει να δίνεται ο λόγος διαδοχικά σε όλους τους Αντιδημάρχους και Προέδρους επιχειρήσεων και νομικών προσώπων και μετέπειτα στους εκπροσώπους της αντιπολίτευσης.

Η συνεδρίαση (το απόγευμα της Τετάρτης 17/3) βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αυτήν συμμετέχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής, καθώς και από πλευράς αντιπολίτευσης οι επικεφαλής των παρατάξεων “Αυτοδιοίκηση Πολιτών” κ. Στέργιος Ηλιόπουλος, “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. Γιώργος Μήτρου και “Προοπτική για τη Δράμα” κ. Κοσμάς Καλαϊδόπουλος.