ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ 4η Υ.ΠΕ. ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 19.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ενημερωτική εκδήλωση για τις αλλαγές στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας διοργανώνει η 4η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.), την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018, στις 19.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Δράμας.

Στην σχετική ανακοίνωση, με τίτλο «Από το παλαιό στο νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», αναφέρονται τα εξής:

«Μία από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που δρομολογήθηκαν στα τελευταία χρόνια της κρίσης στη χώρα είναι αυτή που αφορά στην Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας.

Η σύνδεση της ΠΦΥ με την πρόληψη, η δημιουργία των Τοπικών Μονάδων Υγείας (ΤΟΜΥ), η θεσμοθέτηση των ιατρών πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, η προσπάθεια ανανέωσης του τεχνολογικού και ιατρικού εξοπλισμού την πρωτοβάθμιας φροντίδας μαζί με την ένταξη των 2,5 εκατ. ανασφάλιστων συμπολιτών μας στο σύστημα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, αποτελούν τα δομικά στοιχεία αυτής της μεταρρύθμισης.

Η δημιουργία ηλεκτρονικής υποδομής και στήριξης των προγραμμάτων πρόληψης, του προγραμματισμού των ραντεβού και κυρίως η δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου υγείας των πολιτών (ηλεκτρονική κάρτα υγείας) εκσυγχρονίζουν τη λειτουργία του θεσμού και αναβαθμίζουν ποιοτικά την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Για όλα αυτά, αλλά και για τα σημαντικά προβλήματα της δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται σ’ αυτή τη μεταβατική περίοδο, καθώς επίσης και για το ρόλο κοινωνικού ελέγχου της ΠΦΥ που αποδίδεται στην Α’βάθμια τοπική αυτοδιοίκηση και τις τοπικές κοινωνίες που θεσμοθετήθηκε με το νόμο 4486/2017 θα συζητήσουμε με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους πολίτες της Δράμα στη συνάντηση που θα γίνει στις 30 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα το Αμφιθέατρο (ισόγειο) του Δήμου Δράμας».