Με φρενήρεις ρυθμούς εργάζονται οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας και του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η εμπλοκή ιδιωτών στις διαδικασίες απονομής συντάξεων. Οι εκκρεμείς συντάξεις παραμένουν χιλιάδες και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου εκτιμά, όπως αναφέρουν πηγές στο enikonomia.gr, ότι με τη συμμετοχή λογιστών και δικηγόρων θα μειωθεί δραστικά το «στοκ» των εκκρεμών συντάξεων.
Η πρόσφατη υπουργική απόφαση του Κωστή Χατζηδάκη «ξεκλείδωσε» το πρώτο στάδιο της διαδικασίας, καθώς ρυθμίζει το πλαίσιο δράσης τους, αλλά και τις λεπτομέρειες για τη διαδικασία της εκπαίδευσης και πιστοποίησης τους. Η επιμόρφωση των πιστοποιούμενων επαγγελματιών θα παρέχεται δωρεάν από τον e-ΕΦΚΑ και θα καλύπτει τη σχετική νομοθεσία (θεμελίωση σύνταξης, νομιμοποίηση χρόνου ασφάλισης και χρήση του στην απονομή σύνταξης), τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης, τη διαπίστωση των οφειλών και τον υπολογισμό της σύνταξης.
Μάλιστα, οι λογιστές και δικηγόροι που θα πιστοποιούνται θα μπορούν να εκπαιδεύονται και από ιδιωτικούς φορείς, ενώ για την πραγματοποίηση της επιμόρφωσης το υπερταμείο ασφάλισης μπορεί να συνεργάζεται με τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, καθώς και με άλλους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που έχουν εξειδίκευση και εμπειρία στην επιμόρφωση. Το ειδικότερο αντικείμενο της συνεργασίας μπορεί να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

α. παροχή εκπαιδευτών/ επιμορφωτών
β. παροχή ψηφιακής πλατφόρμας για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
γ. παροχή χώρων για τη διά ζώσης εκπαίδευση
δ. (παραγωγή ή/και) εμπλουτισμό εκπαιδευτικού υλικού.
4. Επιτρέπεται και σε ιδιωτικούς φορείς να παρέχουν υπηρεσίες επιμόρφωσης των πιστοποιούμενων επαγγελματιών.

Το “κοστολόγιο” των υπηρεσιών
Το μεγάλο ενδιαφέρον είναι το ποσό που θα λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ οι ιδιώτες προκειμένου να «δουλεύουν» τους συνταξιοδοτικούς φακέλους. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις του υπουργείου Εργασίας προς τον ΕΦΚΑ για βεβαίωση χρόνου ασφάλισης το κόστος ανέρχεται σε 40 ευρώ όταν η βεβαίωση αφορά έναν πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. τ. ΙΚΑ) και 80 ευρώ όταν αφορά περισσότερους του ενός φορείς. Το κόστος για βεβαίωση μη ύπαρξης οφειλόμενων εισφορών αυτοαπασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή για αίτηση ρύθμισης οφειλόμενων εισφορών είναι μικρότερο, καθώς αγγίζει τα 30 ευρώ.
Η βεβαίωση οφειλόμενου ποσού για αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης θα κοστίζει 30 ευρώ, ενώ για την σύνταξη σχεδίου απόφασης προσωρινής ή οριστικής σύνταξης (κύριας ή επικουρικής) το υπερταμείο ασφάλισης θα πρέπει να καταβάλλει 60 ευρώ. Αν η σύνταξη απονέμεται με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, στην αποζημίωση προστίθενται 15 ευρώ για κάθε πρώην φορέα κοινωνικής ασφάλισης πλέον του ενός.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος χρειάζεται προσυνταξιοδοτική βεβαίωση ο πιστοποιημένος συνεργάτης θα λαμβάνει 60 ευρώ, ενώ σε περίπτωση που η βεβαίωση αφορά χρόνο ασφάλισης που διανύθηκε σε περισσότερους πρώην φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 80 ευρώ.
Σημειώνεται ότι σε πρώτη φάση, οι πιστοποιημένοι επαγγελματίες θα μπορούν να εκδίδουν τις εν λόγω βεβαιώσεις και σχέδια αποφάσεων μόνο για τους πρώην φορείς ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ.

Πηγή: enikonomia.gr