Σας ενημερώνουμε ότι οι αναθεωρήσεις των καρτών μελών του ΚΑΠΗ Δήμου Δράμας θα γίνονται καθημερινά από τις 8.3 0π.μ. – 10.30 μ.μ. στο χώρο του ιατρείου του Κ.Η.Φ.Η (τηλ. 2521048023 – εσωτ. 2).

Ημερομηνία έναρξης 04/10/2021.

 

Με εντολή Προέδρου

Εκ της Διευθύνσεως του Ν.Π.Δ.Δ