Η Ε.Γ. του Ν.Τ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Δράμας κατά τη συνεδρίασή της προχώρησε σε ανασυγκρότησή της από την οποία προέκυψαν τα εξής:

Πρόεδρος: Σαλπιστής Γεώργιος (Εκπαιδευτικός Β/θμιας)

Αντιπρόεδρος: Λαζαρίδης Τρύφων (Υπάλληλος Ι.Κ.Α.)

Γραμματέας: Αρναούτης Ιωάννης (Εκπαιδευτικός Β/θμιας)

Υπεύθυνος Οικονομικού: Πατένταλης Κυριάκος (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Τουμπαλίδης Μιχαήλ (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)

Μέλη:

  1. Παπαστεργίου Παρασκευή (Υπάλληλος Νοσοκομείου)
  2. Μάλλη Μαρία (Εκπαιδευτικός Α/θμιας)
  3. Γρηγοριάδης Σάββας (Υπάλληλος Περιφέρειας Α.Μ.Θ)
  4. Παπαδόπουλος Ιωάννης (Υπάλληλος Νοσοκομείου)

 

Για την Ε. Γ του Ν.Τ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Δράμας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Σαλπιστής Γεώργιος

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αρναούτης Ιωάννης