Σε ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. αναφέρονται τα εξής:

Την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021 ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Δράμας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER και της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε., η οποία είναι Ομάδα Τοπικής Δράσης και καθ’ ύλην αρμόδια για το Πρόγραμμα Leader στο Nομό Δράμας, συναντήθηκε στην Αθήνα με τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνο Μπαγινέτα. Κεντρικό ζήτημα στην συνάντηση αποτέλεσε η 2η πρόσθετη υπερδέσμευση ύψους 3.000.000 ευρώ που απαιτείται για να ενταχθούν στο τοπικό πρόγραμμα Leader οι 23 επιλαχούσες προτάσεις, οι οποίες έχουν αξιολογηθεί θετικά, είναι ώριμες προς άμεση υλοποίηση και αναμένουν χρηματοδότηση για έναρξη εργασιών.

Ο κος Παπαδόπουλος κατέθεσε στoν Γενικό Γραμματέα την αγωνία των επενδυτών για την ένταξη και υλοποίηση των επενδύσεών τους και τη σημασία βέβαια για την οικονομία του νομού γενικότερα. Τώρα που στοχεύουμε στην επανεκκίνηση της οικονομίας είναι αδιανόητο να μην χρηματοδοτούμε ώριμες προς υλοποίηση ιδιωτικές επενδύσεις οι οποίες υπερδιπλασιάζουν το ποσό της επιχορήγησης και το διοχετεύουν στο σύνολό του στην τοπική αγορά. Το τοπικό πρόγραμμα της Δράμας εξελίσσεται εξαιρετικά, κάλυψε όλους τους στόχους εντάξεων και πληρωμών, με την 1η υπερδέσμευση επέτυχε μια αύξηση της επιχορήγησης των ιδιωτικών έργων κατά 115% και με την αιτούμενη 2η υπερδέσμευση το ποσό της συνολικής αύξησης θα ανέλθει στο 213%. Η Αναπτυξιακή Δράμας σαν Ομάδα Τοπικής Δράσης του leader στο Νομό διαχρονικά στηρίζει μέσω των τοπικών προγραμμάτων leader κυρίως ιδιωτικές επενδύσεις δημιουργώντας θέσεις εργασίας και συμβάλλοντας στην οικονομική ανάπτυξη του νομού.

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κωνσταντίνος Μπαγινέτας διαβεβαίωσε τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας ότι πρόθεση του Υπουργείου είναι να καλύψει το σύνολο των επιλαχουσών προτάσεων του leader σε επίπεδο χώρας και ότι σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις.