Σε ανακοίνωση της Αναπτυξιακής Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Από τις 27 Μαΐου 2024 και μέχρι τις 7 Ιουνίου 2024 πραγματοποιήθηκε αποστολή ελέγχου στη χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) η οποία αφορούσε στη διαχείριση του LEADER για τα οικονομικά έτη 2022, 2023, 2024 στο πλαίσιο της έρευνας RD3/2024/002/GR.

Στο δείγμα του ελέγχου συμπεριλήφθηκε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα οι Αναπτυξιακές Εταιρείες Δράμας, Καβάλας και Ροδόπης.

Στις 27, 28 και 29 Μαΐου 2024 οι εργασίες της επιτροπής διενεργήθηκαν με τηλεδιάσκεψη. Στη διαδικασία συμμετείχαν οι υπηρεσίες της Κεντρικής υπηρεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και Ειδικές υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ: ΕΔΕΛ, ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ (Μονάδα Χρηματοοικονομικών Ροών και Πληροφοριακών Συστημάτων-Μονάδα Εποπτείας Τήρησης ΣΔΕ και Εφαρμογής Μέτρων Πρόληψης και Καταπολέμησης της Απάτης), ΕΥΕ ΑΕΤΠ (Μονάδα Ελέγχων) και ΕΥΕ ΠΑΑ (Μονάδα Τοπικής Ανάπτυξης).

Από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι την Παρασκευή 7 Ιουνίου το κλιμάκιο της ΕΕ επισκέφθηκε τη χώρα μας. Για την εν λόγω εβδομάδα προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις στην Αθήνα, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΥΔ ΕΠ ΑΜΘ) στην Κομοτηνή αλλά και επί τόπου σε επιλεγμένα έργα LEADER στους Νομούς Δράμας, Καβάλας και Ροδόπης.

Σε ότι αφορά την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας:

  1. Αποστείλαμε, όπως μας ζητήθηκε τα στοιχεία 3 ιδιωτικών επενδύσεων, 1 παρέμβασης δημόσιου φορέα και στοιχεία για τη λειτουργία και τις δαπάνες της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Δράμας.
  2. Την Τρίτη 4 Ιουνίου ήμασταν παρόντες στη συνάντηση στην Κομοτηνή και απαντήσαμε σε ερωτήματα που μας τέθηκαν, παρουσιάζοντας στην επιτροπή ελέγχου αλλά και στην πολυμελή αντιπροσωπεία εκπροσώπων εθνικών αρχών που τη συνόδευαν, αναλυτικά στοιχεία που αφορούν το LEADER Δράμας.
  3. Την Τετάρτη 5 Ιουνίου δεχθήκαμε επίσκεψη αυτοψίας – ελέγχου στα γραφεία της Αναπτυξιακής αλλά και σε δύο ιδιωτικές επενδύσεις και συγκεκριμένα στο «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» και «RETIRE Α.Β.E.Ε.»

Η επένδυση της «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» αφορούσε έργο με τίτλο: «Εκσυγχρονισμός και επέκταση δυναμικότητας οινοποιείου». Κατασκευάστηκε αυτόνομο νέο κτίριο, εγκαταστάθηκε σύστημα κλιματισμού για έλεγχο των συνθηκών οινοποίησης και τοποθετήθηκαν 5 δεξαμενές για ερυθρά οινοποίηση. Το έργο ήταν ολοκληρωμένο και λειτουργικό, η ποιότητα εξαιρετική, η δε μετακίνηση από τα γραφεία όπου μας υποδέχθηκαν στο κτίριο του LEADER έγινε μέσα από τις εγκαταστάσεις του οινοποιείου, οπότε η επιτροπή είχε και μια μικρή ξενάγηση και περιγραφή των εργασιών παραγωγής.

Η επένδυση της «RETIRE Α.Β.E.Ε.» αφορούσε έργο με τίτλο: «Κατασκευή ελαστικών πλακιδίων και χρωματισμού τρίμματος ελαστικών». Το έργο περιλάμβανε νέο αυτόνομο κτίριο με αποθηκευτικό χώρο και γραφεία και φυσικά εξοπλισμό παραγωγής των πλακιδίων. Επισκεφτήκαμε την μονάδα εν λειτουργία και η επιτροπή ελέγχου έμεινε ιδιαίτερα ικανοποιημένη όχι μόνο για την επένδυση αλλά κυρίως για την περιβαλλοντική της σημασία, την ανακύκλωση και την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στην πράξη.

Ήταν μια ιδιαίτερα απαιτητική, αγχώδης, κουραστική αλλά συνάμα χρήσιμη εμπειρία, πρώτη φορά αντιμετωπίσαμε έλεγχο επιπέδου Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τριμελής επιτροπή ελέγχου της αποτελούμενη από την κ. Daria HAWAT, τον κ. Drazen SVECNJAK και την κ. Sandra AUZA ROJAS (μονάδα Η.2 Διασφάλιση και έλεγχος – Συστήματα διακυβέρνησης Ι) συνοδευόταν, πέραν των διερμηνέων και από 10 εκπροσώπους ελληνικών υπηρεσιών. Εκτιμούμε ότι έμειναν ικανοποιημένοι από την λειτουργία της εταιρείας μας και τα στοιχεία που προσκομίσαμε. Βεβαίως περιμένουμε την έκθεση ελέγχου για τη γραπτή πιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους δύο επενδυτές μας, «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» και «RETIRE Α.Β.E.Ε.» για τη φιλοξενία της πολυπληθούς αντιπροσωπείας και την απόλυτα εμπεριστατωμένη παρουσίαση των επενδύσεών τους.