Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ΠΕΔ ΑΜ-Θ), στο πλαίσιο της διαρκούς στήριξης των Δήμων της περιοχής, ανέλαβε την πρωτοβουλία της δημιουργίας και υποστήριξης μιας πλατφόρμας συνεργασίας μεταξύ των στελεχών των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειάς μας.

Ο στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ουσιαστική δικτύωση των στελεχών, με σκοπό την συνεργασία σε οριζόντια θέματα που διαχειρίζονται στα πλαίσια των καθηκόντων τους, με τη συνδρομή του έμπειρου στελεχιακού δυναμικού της ΠΕΔ ΑΜ-Θ. Στην ηλεκτρονική αυτή πλατφόρμα, θα έχουν πρόσβαση πιστοποιημένα στελέχη των Δήμων και των Νομικών Προσώπων τους με τη δημιουργία θεματικών ομάδων διαλόγου. Παράλληλα, θα αναρτάται κάθε σχετική πληροφορία (εγκύκλιοι, έγγραφα, θέσεις Τ.Α. κ.λπ.), τα θέματα της συζήτησης θα διευρύνονται βάσει των εξελίξεων σε θέματα προγραμματισμού και χρηματοδοτήσεων των Δήμων, αλλά και με τη δυναμική της ζήτησης που θα προκύπτει από τους συμμετέχοντες, ενώ θα είναι δυνατή η μεταξύ των μελών του δικτύου συζήτηση περί θεμάτων – προβλημάτων που κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα να θέσει.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ουσιαστική συμμετοχή της Τ.Α. στον σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε σχετική θεματική ομάδα συνεργασίας με τίτλο «Δίκτυο στελεχών Δήμων για το ΕΣΠΑ 2021-2027».