Σε ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δράμας αναφέρονται τα εξής:

Ἐξ ἀφορμῆς δημοσιευμάτων σχετικῶς μέ τό ποσόν τῶν 15.000 εὐρώ τό ὁποῖον ἐψήφισεν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Δράμας «γιά τήν ἐπίσκεψη» τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Δράμας δηλώνει ὅτι τό ποσόν αὐτό ἀφορᾷ ἀποκλειστικῶς εἰς ἔξοδα τῆς ἐνθρονίσεως τοῦ νέου Μητροπολίτου Δράμας κ. Δωροθέου.

Ὁ Μακαριώτατος, ὁσάκις παρίσταται εἰς ἐνθρονίσεις Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων, οὐδέποτε ἐπιβαρύνει οἰκονομικῶς τάς τοπικάς ἀρχάς, προσέρχεται καί ἀναχωρεῖ αὐθημερόν, ἐνῷ συνήθως δέν παρακάθεται εἰς τυχόν ἐπίσημον γεῦμα, τό ὁποῖον εἴθισθαι νά παραθέτουν οἱ τοπικές ἀρχές πρός τιμήν τοῦ ἐνθρονιζομένου νέου Μητροπολίτου καί οὐχί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου.

 

ΕΚ ΤΗΣ IΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΔΡΑΜΑΣ